astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Vlak voor de verkiezingen in Nederland in maart 2017, ontstond een conflict, waarin Turkse ministers de toegang tot Nederland werden geweigerd. Turkije heeft binnenkort een referendum, dat president Erdogan nog meer macht zal geven. Nederland heeft daar zijn bedenkingen over. Na de mislukte staatsgreep in juli 2016 ontwikkelde Erdogan zich steeds meer als een autokratisch heerser, met dictatoriale trekjes. Dat roept de vraag op, wat er met Erdogan makrokosmisch gezien aan de hand is.

Hieronder een overzicht van alle conjuncties tussen planeten in de prenatale ontwikkeling en in de progressies en in de transits van Erdogan

Duidelijk werd dat Erdogan op dit moment (maart 2017) de transit Pluto op zijn Ascendant heeft staan, in vierkanten met Mars/Uranus en met Jupiter.

 

De planeet Pluto heeft een sterk accent in bovenstaand tabel.

Zo werd Erdogan politiek actief op het moment dat hij een conjunctie had tussen een Zon eclips en Pluto, in zijn prenatale ontwikkeling, corresponderend met het 19de en 20ste levensjaar.

Transit Pluto over zijn Midhemel vond plaats toen hij politiek actief was in de stad Istanbul.

Toen zijn partij IWP (fundametalistische Welfare Party) verboden werd in 1998, liep de transit Pluto over de Maan/Mars conjunctie van Erdogan. Hij was een gewild spreker op demonstratieve bijeenkomsten. Door zijn uitspraken belandde Erdogan enige tijd in de gevangenis.

Erdogan richtte daarop de AKP op, dat in 2002 de verkiezingen won. Erdogan werd minister president.

In 2014 werd Erdogan president van Turkije.

Na de mislukte staatsgreep in juli 2016 ontpopte Erdogan zich steeds meer als een autokratisch leider, met diktatoriale trekjes. In het jaar 2017 loopt de transit Pluto over de Ascendant van Erdogan.

 

Kosmogram van Erdogan

Politiek

In het politieke landschap lopen heel verschillende personen rond.

Zo zijn er politici die sterk bepaald zijn door een Jupiter/Pluto kwaliteit, waarin leiderschap (Jupiter) gecombineerd wordt met machtsuitoefening (Pluto). (noot 1)

Er zijn ook politici die weinig Jupiter kwaliteit laten zien, maar alles doen met machtsvertoon (Pluto). Edogan is daar een voorbeeld van.

Er zijn ook weer politici, die oefenen hun macht uit vanuit een confessionele richting. Een geschrift, of dat nu de Bijbel is of de Koran, het maakt geen verschil, is de leiddraad van het handelen van deze politici. In Nederland hebben we daar voorbeelden van in de personen Kees van der Staaij van het SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) en Gert-Jan Segers van de CU (ChristenUnie). In Arabische landen zijn het verschillende stromingen binnen de Islam die bepalend zijn voor het politieke handelen van de bewindsvoerders.

Erdogan is een moslim, die zijn geloofsovertuiging omzet in politiek handelen. Kerk (moskee) en staat zijn daarin niet gescheiden.

Deze opvatting vinden we bij Erdogan terug in de Neptunus aspekten in zijn prenatale ontwikkeling en in de sterke transit Neptunus/Uranus in de jaren rond 1993/1994. Deze transit Neptunus/Uranus is mede verantwoordelijk voor het opkomend fundamentalische islamistische streven om de strijd met de wereld aan te gaan, IS is daar een uitwas van. (noot 2)


.....wordt verder uitgewerkt......


Noten

1) In 1997 heb ik mijn data bestanden (meer dan 20.000) opnieuw gerangschikt. Daarbij vielen enkele planetencycli op. Zo was te zien dat veel belangrijke politici geboren zijn in jaren met een Jupiter/Pluto conjunctie, om er enkele te noemen: 1869, Mahata Gandhi; 1882, Franklin D. Roosevelt; 1894, Heinrich Lübke; 1906, Leonid Brezjnev; 1918, Nelson Mandela; 1931, Michail Gorbatsjov; 1943, Lech Walesa; enz.

Dit onderwerp wordt uitgebreid beschrven op Jupiter/Pluto cycli.

2) In het Geschiedenis 2014 wordt de betekenis van de Neptunus/Uranus conjunctie verder uitgelegd.
Reacties
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl