astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
                Pim Fortuyn
 
In het onderzoek naar het verband tussen makrokosmos en mikrokosmos
werd ook bij Pim Fortuyn verschillende overeenkomsten gevonden.
We gaan dat hier verder uitschrijven in
 
 - een korte biografische schets
 - met daarin genoemd de makrokosmische bijzonderheden
 
 
Pim Fortuyn, jeugd en opleiding
 
Pim Fortuyn werd geboren op 19 februari 1948 in het plaatsje Driehuis,
in de gemeente Velsen, Noord-Holland.
 
De lagereschooltijd
 
Zijn lagereschooltijd beschreef Fortuyn als "vreselijk". De school werd
geleid door strenge vrouwelijke religieuzen, de 'nonnen'. Het was een
katholiek instituut met overwegend meisjes.
Fortuyn schrijft daar het volgende over:
 
"Wij, de jongetjes, werden immer door de schoolnon gestraft, want als
jongetje deed je al snel iets fout."
"Er werd geslagen dat het een lieve lust was en vooral de geestelijke
terreur was weerzinwekkend."
 
Tot Fortuyns ergernis praatte zijn vader het regime goed.
 
"Als wij werden geslagen of geterroriseerd, dan hadden wij dat strijk en
zet uitgelokt en dus verdiend!"
 
Zijn moeder nam het voor hem op.
 
"Eén keer zelfs met stuk hout in de hand, waarmee zij de onderwijzer,
die mij net ten overstaan van de klas voor de zoveelste keer stond af te
tuigen, frontaal te lijf ging en voor een joelende klas springend over de
banken achterna joeg."
 
Er was geen enkele reden voor straf, hield Fortuyn zijn leven lang vol.
 
"Zelfs als ik wel mijn best had gedaan en de resultaten navenant waren,
kreeg ik op mijn kop."
 
Kijken we naar de makrokosmische elementen, dan zien we in de
geboortehoroskoop een Maan conjunct Uranus, en in de prenatale ont-
wikkeling Uranus-aspekten met de Zon en Venus.
Daarbij zit de geboortehoroskoop vol met opposities.
Pim Fortuyn zal geen gemakkelijke leerling zijn geweest.
Toch, als je in het onderwijs zulke aspekten tegenkomt bij je leerlingen,
is het een kwestie van herkennen en mee leren omgaan.
 
De HBS
 
Aan de HBS in Haarlem-Noord, koesterde Fortuyn betere herinneringen:
 
"Een school die onder leiding stond van de in de verre omstreek beroemde
pater Augustijn, rector Drs. L.V.J. Hutjens. Zonder na te zoeken dreun ik
zo, veertig jaar na dato, zijn voorletters op."
 
Fortuyn eert Hutjens als "een kerel van stavast, een rechtlijnige man,
krom is krom, recht is recht en beloofd is beloofd."
 
Waar Fortuyn de kleinschaligheid en sociale controle van zijn lagere
school als "verstikkend" ervoer, daar roemt hij de HBS om eenzelfde
organisatie.
 
"Pater Hutjens was als een vader en een moeder. Zelden verliet een
leerling zonder diploma de school, desnoods ging hij zelf bijles geven
aan stomkop en dwarsligger."
 
In de vierde klas mocht Fortuyn de pater tutoyeren. Anders dan op de
lagere school, was het gezag hem ditmaal goedgezind.
 
"We hadden een natuurlijk ontzag voor hem."
 
De Mammoetwet, die rigoureuze schaalvergroting van het middelbaar
onderwijs voorschreef, maakte hier in 1967 volgens hem een einde aan.
Het ministerie drong een psycholoog aan de HBS op, die Fortuyn
diagnosticeerde als:
 
"... een automaat waarin je een kwartje gooit voor een rolletje drop,
maar die in plaats daarvan een rolletje pepermunt uitspuwt!"
 
Het dringend advies luidde dat Fortuyn beter naar de ambachtsschool
kon.
Hutjens negeerde dat oordeel, zoals hij ook obstructie pleegde tegen
andere planne van het departement, wat hem uiteindelijk een zenuw-
inzinking bezorgde.
In zijn afwezigheid veranderde het idyllisch schooltje in een moloch.
 
"Onmiddellijk werden er in de gangen verkeersregels ingevoerd en
eenrichtingsverkeersborden geplaatst om de stroom leerlingen, bij de
nu wel heel massale klassenwisselingen, in goede banen te leiden. Wij
negeerden deze borden als hoogste klassers demonstratief."
 
Fortuyn zou zich er altijd tegen blijven verzetten. De Middenschool,
het Studiehuis - stuk voor stuk ondergraven ze het klassieke onderwijzer-
schap, meende hij.
Een school, van basisschool tot faculteit, hoorde volgens hem niet meer
dan 600 leerlingen te tellen.
 
"Een gemeenschap met collectief beleefde normen en waarden en met
een eigen cultuur en kleur. Onderwijs is immers niet, zoals zoveel van
die onderwijstechnocraten denken, kennisoverdracht, maar vorming en
nog eens vorming."
 
Deze twee heel verschillende belevingen van een schooltijd zegt vooral
iets over de leidinggevenden.
De pater Hutjens heeft Fortuyn tot zijn recht laten komen. Dat getuigt
van een opvoedkundig talent.
Het 'eigenzinnige karakter van Fortuyn met zijn vele Uranus-aspekten"
heeft op de HBS zijn kansen kunnen krijgen.
 
Na zijn HBS-B studeerde Fortuyn sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij volgde daarnaast colleges in scheikunde, rechten,
economie en geschiedenis.
Wegens de massaliteit van de colleges kiest hij voor de kleinschaliger
Vrije Universiteit.
In 1971 slaagde hij voor zijn doctoraalexamen sociologie.
Naast zijn studie was Fortuyn actievoerder van de Studentenvakbond,
en leidde de honderduren-bezetting van de VU in het voorjaar van 1972.
 
 
Academische carrière
 
................wordt op dit moment uitgwerkt.........................
 
 
Politieke carrière
 
.................................
 
 
Moord op Pim Fortuyn
 
..................................
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Makrokosmische bijzonderheden
 
Geboortehoroskoop
 
Pim Fortuyn werd geboren in Velsen op 19 februari 1948 om 0.15 uur.
De geboortehoroskoop staat hieronder afgebeeld.
Wat daarin direct opvalt is de conjunctie tussen de Maan en Uranus in
Tweeling, in oppositie met Jupiter in Boogschutter.
Daarnaast zijn er meerdere opposities, als Zon oppositie Mars/Saturnus,
en Venus oppositie Neptunus.
Deze opposities worden wel verbonden met driehoeken en sextielen.
 
.............wordt nog verder uitgeschreven.......
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling
 
Hieronder een overzicht van de planeetaspekten tijdens de prenatale
ontwikkeling, links afgebeeld, met in het midden de overeenkomstige
jaren in de levensloop van Pim Fortuyn.
Rechts staan de progressieve aspekten.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie
kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27 dagen) komt overeen met
7 jaren in de levensloop.
De overeenkomstige jaren staan aangegeven.
 
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één levensjaar.
De progressieve data en leeftijd staan rechts genoteerd.
 
 
 
..................wordt op dit moment uitgewerkt ....................
 
 
 
 
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl