astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 
Galileo Galileï staat bekend om zijn ontdekkingen op het gebied van de astronomie. In het jaar 1609-1610 richtte Galilei zijn telescoop op de hemel. Hij ontdekte als eerste de struktuur van de Melkweg. Het werd altijd gezien als een vaag lichtende band, nu blijkt het te bestaan uit ontelbare sterren. Ook ziet hij dat de Maan een landschap heeft vol met vlakten, bergen en kraters. In januari 1610 ontdekt Galilei de vier grote Manen van Jupiter. In datzelfde jaar doet hij de eerste waarneming van zonnevlekken en ziet hij dat Venus schijngestalten vertoont net als bij de Maan. 
 
 
                  
                Schijngestalten van de Maan met daarop zichtbaar, kraters, vlaktes en bergen
                                  originele tekeningen van de hand van Galileo Galilei
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Galileo Galileï
 
Galileï werd geboren op 15 februari 1564, om 15.31 uur, in Pisa, in Italië.
 
Conflict met de Kerk
 
Opmerkelijk in het kosmogram van Galileï (hieronder) zijn de vierkanten die de Zon maakt met de oppositie tussen Uranus en Neptunus.
Het geeft het conflict aan waarmee Galileï in 1610 verzeild raakt als zijn ontdekkingen (Uranus) in strijd zijn met de opvattingen van de Katholieke Kerk (Neptunus).
 
Bewijs voor een heliocentrisch wereldbeeld
 
Met zijn waarnemingen van de schijngestalten van Venus kon Galileï een bewijs leveren van het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus. De Kerk ging nog altijd uit van een geocentrisch wereldbeeld.
 
De geboortezon staat ingaand conjunct Pluto. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, dat werd omgezet tot huisarrest. Galileï moest zijn opvattingen afzweren.
 
   
 
Prenatale ontwikkeling
 
In onderstaande schema zien we de planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling van Galilei (links) met daarnaast de progressieve aspekten.
 
De ontdekkingen van Galilei vallen samen met de conjunctie van de Zon met Uranus in de prenatale ontwikkeling van Galilei, op 16 nov. 1563.

 
 
 
Het belangrijkste gevolg van deze ontdekkingen was, dat Galilei daarmee bewijzen had gevonden voor het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus, dat in 1543 in druk was uitgegeven met als titel: "De revolutionibus orbium coelestium".
Galilei schrijft zijn "Dialogo", waarin hij in dialoogvorm de wereldbeelden van Ptolemaeus en Copernicus met elkaar vergelijkt.
 
Met zijn ontdekkingen (= Uranus) kwam Galilei wel in conflict met de opvattingen van de Kerk (= Neptunus). Het standpunt van de Kerk was, dat de aarde in het middelpunt van het heelal staat, zoals dat in het geocentrische wereldbeeld van Ptolemaeus is neergelegd.
 
Het conflict met de Kerk kwam tot een hoogtepunt in 1633, het jaar, waarin Galilei heeft moeten verschijnen voor de Inquisitie in Rome. Op 22 juni 1633 werd het vonnis uitgesproken: het boek "Dialogo" werd verboden, Galilei werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en hij moest zijn opvattingen afzweren. De gevangenisstraf werd omgezet in huisarrest, waarop Galilei zich terugtrok in zijn villa in Florence.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Deze ontwikkeling wordt in de prenatale ontwikkeling weergegeven door de aspekten met Pluto (= Macht). Galilei heeft zich te onderwerpen aan de Macht van de Kerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl