astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
                 Claude Debussy
 
                         
                          Marcel Baschet     portret Claude Debussy     1884
 
De muziek van Claude Debussy wordt vaak in verband gebracht met het
Impressionisme, de schilderstijl uit de late 19de eeuw.
Het publiek in die tijd wees deze manier van schilderen af, als zijnde
vaag, schetsmatig, en onaf.
 
Dit onbegrip lezen we ook bij Camille de Saint-Saëns in zijn boek "Ecole
Buissonnière" :
"Voor mij is de muziek een kunst, die haar wetten heeft, haar grammatica,
haar syntaxis, evenzovele dingen welke niet geacht worden in een wereld,
waar men zich tevreden stelt met het wekken van indrukken, met het
scheppen van stemmingen en atmosferen: men maakt er muziek zo
ongeveer als Stéphane Mallarmé, in zijn laatste jaren, sonetten schreef.."
 
Stéphane Mallarmé hield in die tijd, jaren 90 van de 19de eeuw, op elke
dinsdagavond een open huis, waar jonge artisten, dichters, schrijvers
elkaar ontmoetten, en spraken over de nieuwste stroming in de poëzie,
het Symbolisme.
Deze "les mardis" in de kleine woning van Mallarmé aan de Rue de Rome
in Parijs werd ook bezocht door Debussy.
 
 
Claude Debussy aan de piano, in het huis van Ernest Chausson, in Luzancy, augustus 1893
 
Erik Satie schreef over Debussy:
"Toen ik Debussy voor de eerste keer ontmoette, dweepte hij met de
komponist Moessorgsky, maar zocht toch - zeer behoedzaam - naar een
weg, die voor hem niet gemakkelijk te vinden was ....
Ik wees hem erop, dat ik weliswaar geen Wagneriaan was, doch dat wij 
een eigen muziek moesten hebben ....
Waarom dan niet de middelen van Monet, Cézanne, Toulouse-Lautrec en
anderen op de muziek toepassen?
Niets eenvoudiger dan dat. Dit was het uitgangspunt van een ontwikkeling,
die vruchtbare uitslagen opleverde."
 
      
       Villeneuve la Guyard, aan de RN 6, 80 km van Parijs, het huis waarin Debussy in
       de jaren 1902 tot 1904 woonde, en waar hij het grootste deel van "La Mer" schreef. 
 
Deze verwantschap met het Impressionisme van de schilderkunst zien we
letterlijk terug in de prenatale ontwikkeling van Debussy. De aspekten
van de Zon, Mercurius en Venus met Neptunus leverden de bekende
impressionistische werken op.
 
Zon conjunct Neptunus           1892  Prélude de l'après-midi d'un faune
Mercurius conjunct Neptunus 1898  Nocturnes
Venus conjunct Neptunus       1905  La mer
 
In onderstaand overzicht van de prenatale ontwikkeling van Debussy zien
we dat aangegeven.
 
 
De Neptunus-aspekten zijn misschien wel de belangrijkste gegevens, die
we in dit overzicht zien.
Maar er is meer.
Zo zien we in de rechterkolom, de zgn. progressieve aspekten.
Met daarin:
 
Venus conjunct Zon en Zon conjunct Saturnus, voor de jaren 1885-1886
 
In 1884 kreeg Debussy de "Prix de Rome"voor het werk L'enfant prodigue.
Het jaar daarop vertrok Debussy naar Rome en verbleef daar in de Villa de
Medici, voor de periode van twee jaar.
Het verblijf aldaar werd door hem als een kwelling ervaren. Hij zei niet
niet tegen het klimaat te kunnen, zich niet te interesseren voor de antieke
kunst en zich geregeld te ergeren aan de feesten die hij moest bijwonen.
In deze periode schreef Debussy het orkeststuk "Printemps", dat door de
jury in Parijs werd afgekeurd: "....het zou wenselijk zijn als Debussy zich
niet verloor in dit soort impressionisme...."
Debussy werkte ook aan een tweede stuk, getiteld "La Demoiselle élue",
op een vertaalde tekst van Dante Gabriel Rossetti.
De twee jaren in Rome zou Debussy niet volmaken, hij keerde eerder terug
naar Parijs, waar de jury het werk "Printemps" weigerde uit te voeren,
waarop Debussy zich terugtrok.
Saturnus laat zich hier op heel bepaalde wijze zien, in de beperking, in
de tegenslag.
 
Venus conjunct Saturnus, voor de jaren rond 1904
 
Het is de periode waarin Debussy wilde scheiden van zijn eerste vrouw,
Rosalie (Lilly) Texier, om te kunnen trouwen met een gemeenschappelijke
vriendin Emma Bardac-Moyse.
Rosalie probeerde zelfmoord te plegen, maar overleefde. Het schandaal
achtervolgde Debussy, die zich met Emma terugtrok in een klein plaatsje
in Bretagne. Het was een periode van isolement. Zelfs zijn vrienden
gingen hem uit de weg.
 
 
In de prenatale ontwikkeling zijn nog twee aspekten aan te wijzen:
 
Mercurius conjunct Uranus voor het jaar 1908
 
Hier ontstaat het werk "Children's Corner Suite", dat Debussy schreef voor
zijn dochter, Claude-Emma Debussy, "Chouchou", geboren op 30 oktober
1905 (overleden aan diphterie op 14 jul 1919).
 
Zonsverduistering voor het jaar 1918
 
Het jaar waarin Claude Debussy overlijdt, 55 jaar oud.
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl