astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

Anne Frank

Anne Frank, geboren 12 juni 1929, heeft met haar dagboek een beeld geschetst van het leven in het "Achterhuis". Het beschrijft het beeld van een groep onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. De groep werd ontdekt, en afgevoerd naar verschillende concentratiekampen. Alleen de vader van Anne, Otto Frank overleefde.

Het dagboek werd door Miep Gies gevonden en bewaard en na de oorlog aan Otto Frank gegeven, die het in 1947 in boekvorm uitgaf. Sindsdien is het bekend geworden en gelezen door heel veel mensen.

Op 8 mei 2014 ging het dagboek in een toneelbewerking in première in een theater in Amsterdam.

Deze gebeurtenis was voor mij de aanleiding om te kijken naar de astrologische aspekten. Ik heb het leven van Anne Frank bekeken in haar geboortehoroskoop, in de progressies, in de transits, en in de prenatale ontwikkeling, waarin planeetaspekten plaatsvinden die informatie geven over de "levensloop".

In de levensloop van Anne Frank moeten de gebeurtenissen, het leven in het achterhuis en de ontdekking en de deportatie, in planeetstanden te zien zijn geweest.

 

Het Achterhuis

Als we alle planeetaspekten uit de prenatale ontwikkeling, in de progressies en als transits naast elkaar plaatsen, in onderstaand overzicht, dan zien we dat de periode van "het leven in het Achterhuis" wordt gekenmerkt door een Venus-Saturnus conjunctie in de prenatale ontwikkeling en door de Saturnus als transit over de geboorte-Zon van Anne Frank.

De ontdekking en deportatie, en overlijden

Meest in het oog springend is de Zonsverduistering in de prenatale ontwikkeling van Anne Frank. Zonsverduisteringen laten zich zien in "existentiële veranderingen", in een verandering in de levensloop, vaak met grote gevolgen.

Deze Zonsverduistering staat niet op zichzelf. Tegelijkertijd is er een progressieve Mars op haar Maan bij geboorte.

En heeft Anne Frank in de solaar van 12 juni 1944 een conjunctie van Mars met Pluto op haar Ascendant.

Het moet een schok voor haar geweest zijn, om op 4 augustus 1944 plotseling ontdekt te worden, en te worden afgevoerd.

 

 

4 augustus 1944

Op een warme zomerochtend van vrijdagmorgen 4 augustus 1944, tussen 10 uur en half elf, stopte een Duitse auto voor de openstaande deuren van het magazijn van het pand aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam.

De Duitser Karl Silberbauer vergezeld van 5 SD'ers liepen het pand in, en vroegen naar het kantoor, dat zich boven op de eerste verdieping bevond.

Een SD'er bleef beneden, de andere 4 liepen door naar boven, waarna het hele kantoor werd doorzocht, en de toegang tot het Achterhuis werd ontdekt, achter een draaibare boekenkast. 

Hier werden de onderduikers verrast door het plotseling verschijnen van 4 personen. Geld en sieraden moesten de onderduikers onmiddellijk afstaan. Waarna de vertrekken werden doorzocht op geld en kostbaarheden. De gearresteerden kregen de gelegenheid kleding en toiletgerei bijeen te pakken.

Er moest een vrachtwagen besteld worden om de 8 onderduikers af te kunnen voeren. Het duurde tot 1 uur in de middag, waarna Anne Frank, haar zus, haar ouders en nog vier anderen werden afgevoerd.

Deze twee tijdstippen 'tien uur - half elf' en 'een uur' hebben we als kosmogram hieronder afgebeeld.

Wat maakte deze dag bijzonder? Het was een dag met een Maansverduistering, met de Zon uitgaand conjunct Pluto. We zien de constellatie op de hoekpunten staan, op de Asc, op de MC, en het IC.

Om 10.00 uur stond het uitgaande vierkant Mars-Uranus op de Asc/MC

Om 13.30 uur stond de Maansverduistering, met Zon uitgaand conjunct Pluto, op de as MC/IC

 

 

               vrijdag, 4 augustus 1944, 10.00 uur  en  13.30 uur

 

Deze Maansverduistering is ook om een andere reden heel bijzonder. Eenzelfde Maansverduistering, als op  4 augustus 1944, zien we namelijk ook in de prenatale ontwikkeling van Margot Frank, en wel op 4 augustus 1925. We beschrijven dat gegeven hieronder.

 

 

 

Margot Frank

Margot Frank is geboren op 16 februari 1926.

In het overzicht hieronder zien we de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling, tijdens de progressies en de transits.

In de prenatale ontwikkeling van Margot Frank zien we een Maansverduistering op 4 augustus 1925. De tijd van een zwangerschap laat zich in verband brengen met de daaropvolgende levensloop. De 9 maanden komen overeen met 10 maan-omlopen, welke zich verhouden met 10 x 7 jaar = 70 jaar in de levensloop. De Maansverduistering van 4 augustus 1925 hangt op deze manier samen met het jaar 1944.

Het jaar 1944 is het jaar waarin het leven in het "Achterhuis" een dramatische wending kreeg. Op exakt dezelfde datum, 4 augustus, werden de 8 onderduikers ontdekt en afgevoerd.

 

 

4 augustus 1925 - 4 augustus 1944

De overeenkomst tussen deze twee data is niet alleen de dag en de maand. Op beide dagen was er een Maansverduistering.

Om beide aspekten met elkaar te vergelijken plaatsen we beide kosmogrammen hieronder.

 

                     4 augustus 1925                                         4 augustus 1944

 

Maansverduistering

We zien in beide kosmogrammen de Maan oppositie de Zon, bij de Maanknoop, waardoor het een Maansverduistering is.

Op 4 augustus 1924, in de prenatale ontwikkeling van Margot Frank, stond deze oppositie vierkant Saturnus op de Ascendant.

Op 4 augustus 1944 stond in deze oppositie de Zon uitgaand conjunct Pluto.

Op precies dezelfde dag en maand van een verschillend jaar vonden dus Maansverduisteringen plaats, versterkt door vierkanten en conjuncties, en ook nog eens op de hoekpunten van de hemel.

Herhalingsaspekten

Als in een horoskoop herhalingsaspekten voorkomen, krijgen deze aspekten extra betekenis. In het voorbeeld van Margot Frank zien we dat duidelijk optreden.

De Maansverduistering van 4 augustus 1925, welke datum voorkomt in de prenatale ontwikkeling van Margot Frank, kun je zien als een 'vóórteken' van de gebeurtenis van 4 augustus 1944.

Het voorbeeld geeft tevens aan het belang van de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling.

Het was de Nederlandse astroloog Leo Knegt die zocht naar 'voorgeboortelijke' momenten, als conceptie en prenatale ontwikkeling, waarmee inzichten konden worden verkregen over het leven en de levensloop van een mens.

Hij was van mening dat aan de geboortehoroskoop véél te vergaande conclusies werden verbonden en "dat men zich in zijn eigen logica verstrikte".

 

 

Edith Frank - Hollander

De moeder van Anne Frank werd geboren op 16 januari 1900.

 

 ..... deze tekst wordt op dit moment nog verder uitgeschreven ...........................

 

 

 

Otto Frank

Otto Frank was de vader van Anne Frank. Hij werd geboren op 12 mei 1889.

.................deze tekst wordt op dit moment verder uitgeschreven.....................

 

 

Reacties
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl