astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
               Wassily Kandinsky
 
In het onderzoek naar planeetkwaliteiten in de beeldende kunst is het werk
van Kandinsky een uitstekend voorbeeld.
 
Zagen we in het eerste voorbeeld bij Picasso een opeenvolging van stijlen,
bij Mondriaan een ontwikkeling naar abstraktie, in het voorbeeld van
Kandinsky eveneens een zoektocht naar abstraktie, alleen is het minder
rechtlijnig, veel dynamischer in zijn uitwerkingen.
Deze kwaliteit kunnen we zien in de combinatie van planeetaspekten
tijdens de prenatale ontwikkeling van Kandinsky, nl. heel veel Saturnus-
aspekten als bij Mondriaan, maar nu in combinatie met een conjunctie
tussen Mars en Uranus.
Hieronder volgen:
   - een korte biografische schets
   - makrokosmische bijzonderheden
   - enkele schilderijen
 
 
 
  
   Jacques Moitoret       portret Kandinsky, met op deachtergrond één van zijn schilderijen
 
Wassily Kandinsky
 
Kandinsky werd geboren ....
 
....wordt aan gewerkt ........
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kandinsky heeft in zijn prenatale ontwikkeling verschillende conjuncties
met Saturnus, Venus-Saturnus, Mercurius-Saturnus en Zon-Saturnus, die
in de tijd overeenkomen met zijn abstrakte periode in zijn tweede levens-
helft. Deze abstraktie begint al in 1910, wat samenhangt met een transit
van Saturnus in Stier.
Saturnus in Stier bescrijven we op  http://astroarts.punt.nl/?gr=786497
 
In onderstaand schema laten we dat zien.
 
 
Opmerkelijk planeetaspekt daarin is de conjunctie van de Zon met Uranus,
op 26 juni 1866, in de tijd overeenkomend met het jaar 1892.
 
Kandinsky heeft rechten gestudeerd en is als jurist verbonden aan de
Universiteit van Moskou. Omstreeks het jaar 1894, hij is dan 28 jaar,
nam Kandinsky het besluit om te gaan schilderen, en in 1896 vertrok hij
naar München, en ging studeren aan de Akademie der Bildende Künste.
Zon-Uranus conjuncties laten altijd veranderingen zien, plotselinge
besluiten, een wending in de levensloop.
 
Verder zien we tussen de Saturnus aspekten een conjunctie van Mars met
Uranus, dit aspekt geeft aan het abstrakte werk een extra dynamisch
karakter.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
      We laten enkele werken zien
 
       
        Kandinsky                                Het eerste abstrakte aquarel                            1910
 
        
        Kandinsky                                           Improvisatie                                             1911
 
        
         Kandinsky                                         Improvisatie 26                                         1912
 
        
         Kandinsky                                    Rood, Geel, Blauw                                           1914
 
 
 
Hier tussen komen nog enkele schilderijen, daar wordt aan gewerkt.
 
 
 
 
        
         Kandinsky                                           Kompositie 8                                             1923
 
 
Kandinsky wordt uitgebreid beschreven op http://astroarts.punt.nl/?gr=786434  
 
 
 
De onderzoekgegevens blijven het eigendom van   Eg Sneek © 1982 / 9 februari 2010
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl