astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
In het bestuderen van de ritmiek van planeetconjuncties was de Jupiter/Uranus conjunctie een opvallend verschijnsel. Het had meestal te maken met revolutionaire bewegingen. 
Een Jupiter-Uranus conjunctie geeft dat mensen opkomen voor meer vrijheid, meer onafhankelijkheid, dat mensen zich verzetten tegen elke vorm van onderdrukking. We zullen dat aantonen met verschillende voorbeelden uit de geschiedenis.
 
Dit onderzoek is fenomenologsich opgezet. Er wordt steeds gekeken naar de feiten en gebeurtenissen in het jaar van een Jupiter/Uranus conjunctie. We kunnen ook kijken wie er geboren zijn met zo'n conjunctie in de geboortehoroskoop of in de prenatale ontwikkeling.
In 1789, het jaar van de Franse Revolutie, werd Francisco Javier Mina, geboren op 6 juli 1789. Hij was een Spaans-Mexicaans onafhankelijkheidsstrijder. Hij vocht als guerrillastrijder in de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Later koos hij de kant van Mexico in de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 
We kunnen ook de conjuncties met elkaar vergelijken, die onderling verschillen.
 
Onderstaand zien we een overzicht van de Jupiter-Uranus conjunctie, vergezeld wordt door twee andere planeetconjuncties, die van Jupiter en Saturnus en die van Zon, Mars en Uranus.
 
 
Elk van de conjuncties heeft zo een eigen regelmaat. Op twee momenten vallen ze samen.
 
In 1941 is er een Jupiter, Saturnus en Uranus conjunctie. Het karakter
van de Jupiter-Uranus conjunctie werd gekleurd door Saturnus, Het
vrijheidsstreven werd geremd, onderdrukt.
In de eerste jaren van de 2de Wereldoorlog was er natuurlijk volop
verzet tegen de Duitse overheersing, maar dat werd onmiddellijk de
kop ingedrukt. Een tweetal voorbeelden:
 
De Februari-staking in Amsterdam, op 25 februari 1941, was een protest
tegen de razia's in de Jodenbuurt. Deze staking werd met harde hand
neergeslagen door de Duitse bezetter, 9 doden, 24 zwaargewonden, en
meer dan 100 arresttaties.
 
Op 15 februari 1941 protesteerden 8 Groninger Studentenverenigingen
tegen de 'numerus clausus' voor Joodse studenten, met leuzen als:
"vrijheid van studie, zonder onderscheid van ras en geloof".
 
In 2011 gaat de Jupiter-Uranus conjunctie samen met een Zon-Mars-
Uranus conjunctie. Dat verklaard de felheid en ook de snelheid waarmee
dit vrijheidsstreven gepaard gaat.
In Tunesië en Egypte voltrok zich dit proces binnen enkele weken tot
een maand. In Libië loopt dat uit in een burgeroorlog, waar stammen
elkaar bevechten.
 
 
 
In 2001 bestudeerden we de Franse Revolutie van het jaar 1789, en
onderzochten we het verband met de Jupiter-Uranus conjunctie in dat
jaar.
Bij verder onderzoek bleek dat deze Jupiter-Uranus conjunctie regel-
matig voorkwam, elke 14 jaar, en dat deze conjunctie altijd verband
hield met een onafhankelijkheids-streven, een verlangen naar meer
vrijheid.
 
We zagen in 2001 reeds de Jupiter-Uranus conjunctie van 2010/2011 en
hadden toen al een vermoeden dat zo'n streven naar onafhankelijkheid
opnieuw zou plaatsvinden, alleen waar?
 
 
Om een indruk te geven van de eerste uitkomsten:
 
Jupiter-Uranus     1775   Begin Amerikaanse Vrijheidsoorlog
 
Jupiter-Uranus     1789   Franse Revolutie
 
                             we slaan een paar jaar over
 
Jupiter-Uranus     1954   Algerijnse opstand
 
Jupiter-Uranus     1968/1969   Praagse Lente, Maagdenhuis
 
Jupiter-Uranus     1983   Solidariteit, Polen
 
Jupiter-Uranus     1997   Kosovo, ex-Joegoslavië
 
                             en actueel, vindt op dit moment plaats
 
Jupiter-Uranus     2010/2011   Tunesië, Egypte, e.a.
 
 
 
 
 
In de volgende rubrieken zullen we enkel van deze perioden verder uit-
werken. In ieder geval de Franse revolutie en de actuele revolutie in de
Arabische wereld.
 
 
Om een indruk te geven hoe we te werk zijn gegaan, tonen we enkele
werkbladen, waarop staat aangegeven wanneer deze conjuncties
tussen Jupiter en Uranus plaatsvonden, en waar op de wereld  een
streven naar onafhankelijkheid was.
 
Let wel, het zijn werkbladen, delen zijn nog niet ingevuld, andere feiten
staan genoemd, maar vragen verdere uitleg.
 
 
 
We zijn gaan werken met kleuren, om daarmee een onderscheid te maken
tussen de onderlinge conjuncties.
Het bleek dat een Jupiter-Uranus conjunctie elke 83 jaar op dezelfde
plaats terugkeert als daarvoor, in hetzelfde Dierenriemteken. Dat hebben
we duidelijk gemaakt door eenzelfde kleur te gebruiken.
Er is een klein verschil, waardoor de conjunctie na een aantal cycli van
83 jaar verspringt van teken, bijv. Leeuw wordt Kreeft, zie hierboven.
 
Deze cyclus van 83 jaar laat verrassende overeenkomsten zien met
betrekking tot landen, Frankrijk is daar een goed voorbeeld van.
Andere landen willen we nog verder onderzoeken.
 
Verder valt nog op te merken dat in sommige jaren de conjuctie 3 maal
voorkomt, dat heeft te maken met het retrograde lopen (= teruglopen)
van planeten, ontstaan door de eigen beweging van de Aarde om de Zon.
In de andere jaren lopen de planeten ook retrograde, alleen vindt dan de
conjunctie eenmalig plaats. Dat vraagt enige kennis van de ephemeriden
van planetenbewegingen.
 
Omdat critici vaak aankomen met de opmerking dat astrologische tekens
niet hetzelfde zijn als de astronomische Dierenriem/sterrenbeelden,
hebben we de astronomische lengte ernaast gezet.
Het verschil tussen astrologische en astronomische sterrenbeelden is
ontstaan door de verschuiving van het Lentepunt, de zgn. Precessie.
Als voorbeeld enkele vergelijkingen tussen de astronomische schrijfwijze
en de astrologische benaming.
 
van de 360 graden   =   113:03 graden   =   23:03 Kreeft
                                     000:18 graden   =   00:18 Ram
                                     248:51 graden   =   08:51 Boogschutter
 
Het is maar hoe je het noemt, het maakt geen enkel verschil, in beide
notaties staat Jupiter conjunct Uranus.
 
 
 
Deze tekst wordt nog verder aangevuld de komende maand.
 
 
 
Meest recente bericht, van zaterdag 19 februari 2011, laat zien dat ook
in China activisten oproepen tot een 'jasmijn revolutie'.
 
Inmiddels hebben we al weer maandag 21 februari 2011, en we zien dat
in Libië de protesten buitengewoon heftig verlopen.
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl