astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

In een onderzoek naar het verband tussen de mens en de 'vormkrachten' (= planeetaspekten) tijdens de prenatale ontwikkeling ben ik elementen tegengekomen die een mogelijke verklaring zijn voor het ontstaan van ISIS en het optreden van 'jihadisten'.

Het was Leonardo da Vinci die als kunstenaar de overeenkomst vaststelde tussen het uiterlijk van een mens en de 'vormkrachten' tijdens de prenatale ontwikkeling van die mens. Da Vinci noemde het  "de ziel die eens het lichaam van een mens had gevormd". Wat Da Vinci nog "ziel" noemde, zijn in werkelijkheid de planeetaspekten (vormkrachten) in de prenatale ontwikkeling van een mens.

Deze opvatting van Leonardo staat niet op zichzelf. Paracelsus sprak over een "astrum in corpore" (= vrij vertaald: een 'sterrenwereld' in je lichaam). In dit begrip wordt duidelijk gemaakt, dat elk mens een stukje "verzelfstandigde kosmische tijd" in zich meedraagt en daar naar handelt. In het onderzoek is dat verder uitgewerkt in de vele voorbeelden met planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling van elk mens.

Het vrijheidsstreven in de Arabische wereld dat begon in 2011 zou ook zichtbaar moeten zijn in het "astrum in corpore" van de individuele mensen. Alsook de jongeren die zich opwerpen in dat vrijheidsstreven.

 

Jihadisten

In verschillende onderzoeken is komen vast te staan dat naast afkomst en opleiding de gemiddelde leeftijd van een jihadist tussen de 15 en 27 jaar ligt.

De generatie jihadisten die zijn gaan vechten in Irak en Syrië, is geboren tussen 1988 en 2000.

Bekend met astronomische en kosmobiologische gegevens weten we dat in dit tijdsbestek 1988-2000 er een langdurige samenstand was tussen de planeten Uranus en Neptunus.

Als we dan enkele bekende voorbeelden van jihadisten bekijken, dan zien we deze samenstand tussen Uranus en Neptunus voorkomen in de prenatale ontwikkeling en in de progressies van de planeten na de geboorte van deze mensen.

 

 

 

Een Engelse jihadist

Geboren op 17 augustus 1988 in Irak, en emigreerde met zijn ouders naar Engeland.

Hij heeft een samenstand van Saturnus met Uranus en Neptunus.

Verder heeft hij in zijn prenatale ontwikkeling een conjunctie van Mars met deze drie planeten, Saturnus, Uranus en Neptunus. Deze conjuncties vinden plaats op een tijdstippen die corresponderen met de jaren 2012 tot 2017.

In zijn progressies heeft hij een Zonsverduistering  voor het jaar 2013, als hij 25 jaar oud is. Zonsverduisteringen hangen altijd samen met 'existentiële veranderingen' in het leven van een mens.

Deze man lijkt verblind te zijn geraakt. We zien dat terug in de 'vormkrachten' van Mars in conjunctie met Saturnus, Uranus, en Neptunus. Deze conjunctie vond plaats op 22, 23 februari 1987 en 8 maart 1987. Deze data in de prenatale ontwikkeling komen overeen met de jaren 2012 tot 2017.

 

..... verdere uitleg volgt nog ......................

 

Een Franse jihadist

Geboren op 17 maart 1992 in Normandië. Hij bekeerde zich in 2009 tot de islam. Hij was toen 17 jaar oud.

In 2014 verschijnt hij op foto's, genomen in Syrië, waarop hij wordt herkend.

In 1992 staan Uranus en Neptunus conjunct. Hij heeft deze samenstand in zijn geboortehoroskoop.

 

..... wordt nog geplaatst.............

 

Conjunctie tussen Uranus en Neptunus

In de jaren vanaf 1988 zijn Uranus en Neptunus samen gaan lopen.  De conjunctie werd exakt in 1993.

Er is een opvallende overeenkomst tussen Mohammed Atta en de huidige jihadisten. Beiden hebben de Uranus Neptunus conjunctie, Atta als transit, de jihadisten in de geboortestanden.

In 1988-1989 maakte Saturnus conjuncties met Uranus/Neptunus. In deze jaren raakte Mohammed Atta onder de invloed van de Muslim Brotherhood.

In 1993 stonden Uranus en Neptunus exact conjunct. In deze jaren radicaliseerde Atta.

In 1997 stond Jupiter conjunct Uranus/Neptunus. In dit jaar bezocht Mohammed Atta voor het eerst Afghanistan.

 

1988-02-13   Saturnus - Uranus

1988-06-26   Saturnus - Uranus

1988-10-18   Saturnus - Uranus

1988-12-22   Sun - Uranus

1988-12-26   Sun - Saturnus

1988-12-31   Sun - Neptune

1989-03-03   Saturnus - Neptune

1989-06-24   Saturnus - Neptune

1989-11-13   Saturnus - Neptune

1989

1990

1991

1992-01-04   Solar Eclipse      13:00 Capricornus

1992-01-05   Sun - Uranus     13:55 Capricornus

1992-01-07   Sun - Neptune   16:30 Capricornus

 

1993-01-08   Sun - Uranus

1993-01-08   Sun - Neptune

1993-02-03   Uranus - Neptune

1993-08-18   Uranus - Neptune

1993-10-26   Uranus - Neptune

 

1994-01-11   Sun - Neptune

1994-01-12   Sun - Uranus

 

1995

1996

 

1997-01-07   Jupiter - Neptune

1997-01-17   Sun - Neptune

1997-01-19   Sun - Jupiter

1997-02-16   Jupiter - Uranus

 

 

Betekenissen van Uranus en Neptunus

In de literatuur komen we allerlei betekenissen tegen van aspekten met Uranus en aspekten met Neptunus.

"Kombination der Gestirneinflüsse" van Reinhold Ebertin, uitgegeven in 1979, is een boek dat duidelijke omschrijvingen geeft van planeetaspekten, gebaseerd op de waarnemingen van Ebertin.

De betekenis van een conjunctie tussen Uranus en Neptunus blijft wat oppervlakkig, in algemene bewoordingen beschreven. Het ontbreekt Ebertin aan sprekende voorbeelden.

De voorlaatste keer dat deze planeten samenstonden was in 1821.

Wij proberen steeds de betekenis van een planeet te halen uit fenomenologisch materiaal.

Planeetkwaliteiten kunnen zowel positief als negatief uitwerken. Hieronder enkele karakteriseringen, zoals we die tegen zijn gekomen in ons onderzoek. Terug te vinden onder de volgende links voor Uranus en Neptunus.

 

Uranus + behoefte aan vrijheid, eigen weg willen gaan, zelfstandig,

Uranus + het zijn meest vernieuwers, hervormers, uitvinders,

Uranus + in de kunst te vinden bij de Expressionisten, Fauvisten,

Uranus - maakt echter ook: eigenwijs, impulsief, wispelturig,

Uranus - en het zijn vaak ook druktemakers, relschoppers, revolutionairen.

 

Neptunus + maakt sensitief, gevoelig, geeft veel fantasie,

Neptunus + komt veel voor bij kunstenaars, musici, dichters, .....

Neptunus + in de kunst te vinden in het Impressionisme,

Neptunus -  mensen laten zich makkelijk beïnvloeden, door leugens, bedrog,

Neptunus -  maakt ook verward, absoluut niet helder in de gedachtegang,

Neptunus -  vaak sprake van indoctrinatie, "er word je iets 'wijs' gemaakt"

 

Gaan deze kwaliteiten van Uranus en Neptunus 'samenwerken' dan ontstaat een uiterst merkwaardige mengsel. De betekenis daarvan willen we fenomenologisch vaststellen, door de tijdsverschijnselen te bekijken die tijdens de conjunctie optraden. De vergelijking tussen 1993 en 1479 is het meest overeenkomend.

 

Uranus - Neptunus conjuncties

Deze conjuncties zijn we een aantal keren tegengekomen in de loop van de geschiedenis. Ze komen elke 171/172 jaar terug. De conjuncties zijn onderling wel verschillend omdat andere planeten daar een betekenis aan hebben toegevoegd.

De jaren rond 1821 was zo'n periode waarin deze conjunctie een rol speelde.

Voor de kunst een belangrijke datum, omdat deze periode gelijkvalt met het ontstaan van de Romantiek in de beeldende kunst.

De jaren rond 1650 was eveneens een periode met Uranus - Neptunus.

 

Uranus - Neptunus conjunctie van 1479

We moeten teruggaan naar 1479, in welke tijd een conjunctie tussen Uranus en Neptunus optrad, die in vele opzichten overeenkomt met de conjunctie van 1993.

Zo hebben de conjuncties van 1479 en 1993 allebei een sextiel met Pluto.

Beide conjuncties worden gevolgd na ongeveer 21 jaar door een Uranus uitgaand vierkant met Pluto, waarbij de Pluto op de conjunctie Uranus-Neptunus is komen te staan. Wat daar de betekenis van is beschrijven we hieronder.

 

Het uitgaande vierkant tussen Uranus en Pluto

Vanaf 2011 lopen Uranus en Pluto een aantal jaren vierkant op elkaar, waarbij Pluto op de Uranus/Neptunus conjunctie van 1993 is komen te staan.

 

.... schrijven we eveneens verder uit ........................

 

 

 

Reacties
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl