astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
Jupiter + Uranus = Revolutie
 
Planeetconjuncties komen met een regelmaat terug. We hebben deze ritmiek van verschillende planeetconjuncties bestudeerd.
De Jupiter/Uranus conjunctie is wel een heel bijzondere. Het heeft bijna altijd te maken met revolutionaire bewegingen. De Franse Revolutie van 1789 is daarvan een goed voorbeeld. In dat jaar 1789 liep Jupiter conjunct Uranus in het teken Leeuw.
 
We beschrijven achtereenvolgens:
 
 - een kort overzicht van de Franse Revolutie
 - Maximillien de Robespierre
 - Jacques-René Hébert
 - Jean Paul Marat
 - Camille Desmoulins
 - Georges Danton
 - overzicht van de Franse revolutionairen
 
 
Tijdsverloop van de Franse Revolutie
 
Directe aanleidingen tot de revolutie waren:
- de staat was bankroet
- er was hongersnood door misoogsten en speculatie.
- het Absolutisme van de koning.
- de standen
- pamflettenstrijd
- de uitgaven van de koning
 
 
27 en 28 april 1789
Er brak een staking uit in een fabriek in de Faubourg Saint Antoine, Parijs. Men wilde de lonen verlagen en de belasting verhogen. Er werd geschoten en er vielen doden.
04 mei 1789
De "Assemblée des Notables" werd bijeengeroepen.
06 mei 1789
Brissot publiceerde het eerste nummer van "Patriote français". De publicatie ervan werd onmiddellijk verboden.
17 juni 1789 
De Derde Stand vormde de "Assemblée nationale", waarop de koning de vergaderzaal sloot.
20 juni 1789
Men besloot uit te wijken naar de Kaatsbaan, waar de "Eed op de Kaatsbaan" werd gezworen, waarin verklaard werd, niet uit elkaar te zullen gaan tot het land een Grondwet zou hebben.
28 juni 1789
Brissot publiceerde opnieuw het eerste nummer van "Patriote français".
11 juli 1789
De populaire minister Necker bood zijn ontslag aan bij de koning.
12 juli 1789
Camille Desmoulins hield een toespraak en nam de leiding in handen.
13 juli 1789
De Parijse bevolking bewapende zich.
14 juli 1789
In de ochtend van 14 juli nam een groep revolutionairen het Hôtel des Invalides in. Zij vonden musketten en kanonnen, maar geen buskruit. Zij trokken vervolgens naar het fort van de Bastille, waar een voorraad buskruit lag.
De opstand breidde zich uit naar het platteland waar de bevolking de eigendommen van de aristocratie aanviel.
04 augustus 1789
De "Assemblée Nationale Constituante" schafte de privileges af
26 augustus 1789.
Op deze dag werd de "Verklaring van de rechten van de mens en de burger" afgekondigd.
5 en 6 oktober 1789
Een menigte van vooral vrouwen trok op naar het paleis in Versailles
De koning keerde daarop terug naar Parijs.
 
 
De vorming van de fracties en clubs
Bij het formeren van de Assemblée ontstonden er verschillende fracties.
 
rechtse partijen - de aristocraten
centrumpartij    - de monarchisten, tevens grootste partij
linkse partijen   - een verzameling van
 - Jakobijnen, onder leiding van Robespierre,
 - gematigde Girondijnen, met o.a. Olympe de Gouges, een feministe, een schrijfster,
 - en de extremistische pressiegroep de Cordeliers, die zich weer verdeelden in
 - de Indulgents (vergevingsgezinden) onder leiding van Danton
 - de meer radicalen Hébertisten, Exagérés (overdrijvers), onder leiding van Hébert
 
 
Wet Le Chapelier
Op 14 juni 1791 werd de Wet Le Chapelier afgekondigt. Het verbood arbeidersverenigingen en stakingen.
 
Vlucht van Lodewijk XVI
Op 20 juni 1791 probeerde de koning en de koninklijke familie te vluchten.
 
De grondwet van 1791
Op 3 september 1791 werd de grondwet goedgekeurd.
 
Dreigend einde van de Revolutie
Marat schreef in l'Ami du Peuple "niet alleen zijn wij tot slaaf gemaakt, maar het is ook nog legaal gebeurd".
 
Commune insurrectionelle
Op 9 augustus 1792 werd de burgemeester van Parijs en het gemeentebstuur afgezet door de Parijse Sansculotten en de militie van Marseille. Het was een gewelddadige staatsgreep.
Einde van de monarchie
Op 10 augustus werd de Tuilerieën bestormd. Men keerde zich tegen de koning.
 
Septembermoorden
Op zondag 2 september 1792 vonden de eerste gruwelijkheden plaats.
 
De Girondijnse Conventie
Op 21 september 1792 werd het koningschap afgeschaft.
 
Het Schrikbewind
De macht kwam in handen van het Comité de salut public. Gematigden werden geweerd, velen beschuldigd van verraad en vervangen door radicale Montagnards. Tegenstanders van de revolutie werden veroordeeld tot de doodstraf door de guillotine. Maximilien de Robespierre en Saint-Just speelden in deze periode een grote rol. Brissot, Jacques-René Hébert, Georges Danton, Camille Desmoulins kregen de doodstraf. Ook de afgezette koningin Marie-Antoinette werd op 16 oktober 1793 onthoofd.
 
Thermidor
De Franse bevolking revolteerde. Op 27 juli 1794 werden Robespierre en andere leidende figuren van het Comité de Salut Public gearresteerd en een dag later terechtgesteld. De rol van de Montagnards was uitgespeeld.
 
Het Directoire
Het nieuwe parlement, een tweekamerstelsel,  bestond uit 500 afgevaardigden en 250 senatoren.
Het leger werd ingezet om rellen en contrarevolutionaire activiteiten te onderdrukken.
En communistische samenzwering onder Gracchus Babeuf werd onderdrukt. Babeuf werd in 1797 terechtgesteld.
Op 9 november 1799 nam Napoleon de macht over met een staatsgreep.
 
 
 
 
Maximilien de Robespierre
 
Robespierre kwam uit een verarmde burgerlijke familie, studeerde met een beurs aan het College Louis le Grand in Parijs en werd daarna advocaat in zijn geboortestad Arras.
In 1789 werd hij afgevaardigd voor de derde stand naar de Assemblée Nationale. Hij trad op de voorgrond toen de kwesties van het koninklijk vetorecht en het censuskiesrecht ter discussie kwam. Als volgeling van Jean-Jacques Rousseau wilde Robespierre van beide niets weten.Sindsdien (1790) was hij populair bij de kleine burgerij. In de periode die volgde kwam hij sterk naar voren in de Jakobijnenclub. Hij voerde een heftige campagne tegen de Girondijnen, in het bijzonder tegen het streven om het tot een oorlog met de Europese machten te laten komen. Na de gebeurtenissen van 10 augustus 1792 kreeg de revolutie de radicale koers zoals Robespierre die voorstond.
September 1792
In september 1792 werd hij als afgevaardigde voor Parijs lid van de Conventie. Zijn aanvallen op de Girondijnen bereikten nu hun hoogtepunt. Hgaf zijn steun aan het strven van de linkerzijde (Montagnards) om het bewind van de Girondijnen door een dictatuur te vervangen.
2 juni 1793
Aan de val van de Girondijnen op 2 juni 1793 had hij geen direct aandeel, maar hij werd de drijvende kracht van het Comité de Salut Public, dat de macht overnam.
 
 
 
 
 
 
......wordt op dit moment uitgewerkt ....................
 
 
 
 
 
 
 
Een overzicht van de Franse revolutionairen.
 
1715-10-05 Victor de Riqueti, Markies van Mirabeau, Jacobijn, - 1789-07-13
 
1718-01-24 Elie-Catherine Fréron, schrijver,                       - 1776-03-10
 
 
1734-02-18 Jean Marie Roland de la Platière, Girondijn,    - 1793-11-10
 
 
1736-09-15 Jean-Sylvain Bailly,                                           - 1793-11-12
 
1737-01-29 Thomas Paine, Girondijn,                                  - 1809-06-08
 
1739-03-19 Charles François Lebrun,                                   - 1824-06-16
 
 
1743-05-24 Jean Paul Marat,                                               - 1793-07-13
1743-09-17 Nicolas de Condorcet, Girondijn,                      - 1794-03-28
 
1748-05-03 Emmanuel Joseph Sieyès, Jacobijn,                  -1836-06-20
1748-05-07 Olympe de Gouges (Marie Gouze), Girondijn,  - 1793-11-03
 
 
1749-03-09 Honoré Mirabeau,                                              - 1791-04-02
 
1750-07-28 Fabre d'Eglantine,                                             -1794-04-05
 
 
1753-05-31 Verginaud, Girondijn,                                        - 1834-12-17
1754-01-15 Brissot, Jacobijn, later Girondijn,                      - 1793-10-31
1754-02-15 Pierre-Louis Roederer, Jacobijn,                      - 1793-12-17
1754-03-17 Madame Roland, Girondijn,                               - 1793-11-08
1754-08-23 Louis XVI                                                            - 1793-
 
1755-11-16 Isnard, Girondijn,                                              - 1825-03-12
 
 
1757-09-06 Gilbert du Motier de la Fayette, Jacobijn,        - 1824-05-20
1757-11-15 Jacques René Hébert,                                       - 1794-03-24
 
1758-05-06 Maximillien de Robespierre, Jacobijn,              - 1794-07-28
1758-06-20 Marguerite Elie Guadet, Girondijn,                    - 1794-06-20
 
1759-10-26 Georges Danton, Jacobijn,                                - 1794-04-05
 
 
1760-03-01 Buzot, Girondijn,                                              - juni/juli 1794
1760-11-23 François-Noél Babeuf,                                         - 1797-05-27
 
 
1765-10-26 Ducos, Girondijn,                                                 - 1793-10-31
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl