astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

2322 Significant Earthquakes 1981-1990-2000-2010

 

 

 

Bvenstaand overzicht tootnt de belangrijkste aardbevingen in de periode 1981 tot 2010. We hebben een onderscheid gemaakt in magnitude. onder het overzicht staan de verschillende magnitudes in aantallen genoteerd. de gegevens zijn ontleend aan het archief van het US Geological Survey.

Waren er in de periode 1981-1990 slechts 610 belanrijke aardbevingen. In de periode 1991 tot 2000 was dat aantal gestegen naar 822 belangrijke aardbevingen, in de periode 2001 tot 2010 zal dat aanal nog verder toenemen tot 890.

 

Conflictaspekten en harmonische aspekten

Planeten maken met elkaar conjuncties, sextielen, vierkanten, driehoeken en opposities.

Deze zijn onder te verdelen in:

 - de werkzame, actieve, conflictaspekten: de vierkanten en opposities.

 - de haronische aspekten: de sextielen en de driehoeken.

Conjuncties kunnen zowel de conflictaspekten als de harmonische aspekten versterken.

Nu blijken het de conflictaspekten te zijn, die samenhang vertonen met het otreden van aardbevingen.

 

Aspekten tussen Uranus, Neptunus en Pluto

Neptunus en Pluto lopen lange tjd sextiel et elkaar. Gedurende meer dan 50 jaar levert dat een harmonisch aspekt. De planeet Uranus maakt daarmee verschillende aspekten.

In de jaren 1960 tot 1970 maakte Uranus een conjunctie met Pluto, en tegelijkertijd een sextiel met Neptunus.

In de jaren 1990 tot 2000 kwam Uranus conjunct te staan met Neptunus, en tegelijkertijd sextoiel Pluto.

Vanaf 2001 loopt Uranus verder, en gaat een uitgaand vierkant met Pluto aken, dat exakt wordt in de jaren 2012 tot 2015.

Gedurende deze tijd maken de Zon, Mars, Jupiter en Saturnus aspekten met Uranus, Neptunus en Pluto.

We zullen deze aspekten terugvinden in het overzicht van aardbevingen.

 

Patronen in het optreden van aardbevingen

In het onderstaande overzicht zien we groepen van aardbevingen zichtbaar worden. Het betreft tjdsperiodes waarin meerdere conflictaspekten voorkomen. Zo zien we het aspekt'Zon uitgaand vierkantMars'steeds treugkeren, als dit aspekt ook aspekten maakt met amndere planeten.

Verder is het opmerkelijk dat de meeste aardbevingen  planeet van zo'n conflictaspekt op één van de hoekpunten hebben staan, op de ASC, de MC, de DESC en/of het IC.

 

822 aardbevingen in de jaren 1991 tot 2000

 

                

 

1991

Dit jaar heeft nog het aantal aardbevingen dat in de jaren 1981-1990 gewoon was.

Vanaf dit jaar nemen he aantal aardbevingen toe, dat toe te schrijven is aan de conjunctie tussen Uranus en Neptunus, en de conflictaspekten van de andere planeten.

1992, oktober

van de 21 aardbevingen dat jaar, met een kracht van 7 op de schaal van Richter, vinden er 7 plaats in de maand oktober.

We zien in die maand een Zon uitgaand vierkant met Mars, waarbij Mars oppositie staat met de conjunctie tussen Uranus en Neptunus en de Zon ingaand vierkant met Uranus/Neptunus.

Enkele aardbevingen uit deze periode zullen we hieronder nog verder uitwerken.

1994, februari

In februari van 1994 zien we een groep aardbevingen, welek samenvallen met een Zon conjunct Mars in een uitgaand vierkant met Pluto. Van deze aardbevingen zullen er enkele verder bespreken.

1995, april, mei, augustus

In april vallen de aardbevingen samen met een Zon uitgaand vierkant de conjunctie Uranus/Neptunus.

Gevolgd door een aantal aardbevingen in mei 1995, aangegevn door een Zon ingaand vierkant Mars, waarbij de Zon oppositie Pluto staat, en de Mars ingaand bvierkant Pluto.

Augustus geeft nog een aantal aardbevingen die worden geknmerkt door een Mars ingaand vierkant de conjucntie van Uranus met Neptunus.

1996, februari, juni

In februari 1996 zien we een herhaling van een aantal aardbevingen met eenzelfde aspekt alsin februari 1994.

Het aspekt is een Zon conjunct Mars uitgaand vierkant Pluto.

In juni 1996 zien we een groep aardbevingen met een planeetaspekt van Mars oppositie Pluto.

1997, mei, september, oktober

In mei 1997 ontstaat een groep aardbevingen bij een Zon uitgaand vierkant de onjunctie tussen Jupiter en Uranus.

In september/oktober zien we een Mars conjunctie Pluto bij een groep aardbevingen.

1998, maart, april

In d maanden maart/april 1998 ontstaat een aantal aardbevingen bij Zon/Mars conjunct Saturnsu en een Jupiter uitgaand vierkant Pluto

 

Samenvattend

Het zijn vooral de in- en uitgaande vierkanten tussen planeten, waarbij Zon, Mars, Uranus en Pluto de boventoon voeren.

 

Enkele voorbeelden

Aardbevingen in het jaar 1992

maand/jaar  conflictaspekten planeten  >4.0  >6.0  >7.0  >8.0 totaal

jan. 1992 Uranus, Neptunus, Zon                                                      0

febr.1992 Uranus, Neptunus, Mars              3        1        1                  5

mrt 1992  Uranus, Neptunus                        2        4                            6

apr 1992  Uranus, Neptunus, Zon                2        5        1                  8

mei 1992 Uranus, Neptunus, Mars               2        3        5                10

juni 1992  Uranus, Neptunus                                  3                            3

juli 1992   Uranus, Neptunus, Zon               2        2        1                    5

aug 1992   Uranus, Neptunus                      1        3        2                   6

sept 1992   Uranus, Neptunus                     3                   2                  5

okt 1992   Uranus, Neptunus, Mars, Zon     3        3         7                 13

nov 1992 Uranus, Neptunus                        3       1                               4

dec 1992  Uranus, Neptunus                        2                   2                   4

totaal                                                           23     25      21                     69

gemiddelde/maand                                   1.91  2.08   1.75                 5.75

 

In het overzicht van aardbevingen in het jaar 1992 zienwe in de maanden mei en oktober het totaal ver boven het gemiddelde uitstijgen.

In mei 1992 liep Mars uitgaand vierkant de conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

In oktober 1992 zien we een Zon uitgaand vierkant Mars, waarbij Mars oppositie staat met Uranus/Neptunus, en de Zon ingaand ierkant met Uranus/Neptunus.

Dit jaar met een Zon uitgaand verkant Mars in combinatie met andere planeten, is wederom een bewijs dat dit uitgaande vierkant Zon/Mars van betekenis is voor het optreden vanaardbevingen. We zien dit aspekt regelmatig terugkeren in de volgende jaargangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl