astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
                   Cyclische Tijd
 
      
                     Maya-kalender, met drie concentrische, draaibare cirkels.
 
In onze moderne tijd beschouwen we de tijd als een rechte lijn waarop
de toekomst zich oneindig voortzet en het verleden terugwijkt. Dit begrip
is zo algemeen in gebruik dat we ons nog nauwelijks kunnen voorstellen
dat het ook anders gezien kan worden.
 
                                        
                                                  moderne tijdsaanduiding
 
Toch beleven we tijd ook als een steeds terugkerend gegeven in de jaar-
getijden. Wie heeft niet, na een lange winter, het verlangen naar het
voorjaar, naar zon, warmte.
 
                                      
 
De oude Egyptenaren beschouwden de normale tijd als een cirkel. Men
kon jaarlijks de overstroming van de Nijl exakt vaststellen aan de hand
van het opkomen van de ster Sirius.
Naast deze cyclische tijd, die door de natuur gedicteerd werd, bestond
er bij de Egyptenaren ook een eeuwige tijd, een kosmische tijd.
Zij waren op de hoogte van de beweging van de planeten, en de steeds
terugkerende standen van Zon, Maan, planeten en sterren.
 
Ook bij de Maya's heeft men een cyclisch tijdsbesef. De kalenders die
worden gebruikt staan in verband met de Zon, Maan en de planeten.
Deze uitgebreide vorm van tijdrekening zullen we aan het eind verder
beschrijven. Het jaartal 2012 komt daarbij ter sprake.
 
De belangrijkste conclusie op dit punt is, dat naast het lineaire tijdbegrip
in onze huidige moderne tijd, het cyclisch tijdsbegrip aan herwaardering
toe is.
Daarvoor hebben we enkele markante fenomenen op het oog, die deze
conclusie ondersteunen.
 
 
In ons onderzoek naar de verbanden tussen mikro- en makrokosmos
kwamen we uit op steeds terugkerende planetenconstellaties.
Om een aantal te noemen:
 
- conjunctie tussen Jupiter en Saturnus, elke 20 jaar
- conjunctie tussen Jupiter en Uranus, elke 14 jaar
         (wordt hieronder verder uitgewerkt, toegelicht)
- conjunctie tussen Jupiter en Neptunus, elke 13 jaar
- conjunctie tussen Jupiter en Pluto, elke 13 jaar
 
De kwaliteiten van deze conjuncties waren af te lezen aan de mensen
die rond die tijd geboren waren, en die deze conjunctie hadden in hun
prenatale ontwikkeling, geboortehoroskoop, en progressies.
Ook konden we de kwaliteiten aflezen uit de gebeurtenissen in dat
tijdsbestek, met als actueel voorbeeld de huidige revolutionaire golf
in de Arabische wereld, die samenhangt met een Jupiter-Uranus-
conjunctie. Deze conjunctie hebben we uitgebreid beschreven in de
Rubriek: Geschiedenis: Jupiter-Uranus cyclus.
Ook de conjunctie tussen Jupiter en Pluto is uitgebreid beschreven in
de Rubriek: Politiek: Jupiter-Pluto cyclus, over politiek en macht.
 
Naast bovengenoemde conjuncties zijn er ook nog drievoudige planeet-
conjuncties te noemen, met interessante uitkomsten.
 
- conjunctie tussen Zon en Mars en Saturnus, elke 32 tot 35 jaar,
       in 1863, 1897, 1932, 1964, 1996, 2030, (2032), e.v.
- conjunctie tussen Zon en Mars en Uranus, elke 19-20 jaar,
       met een verspringing, ontstaan door de beweging van Mars,
       met een ritme van een grotere tijdsspanne van 77 jaar
       in 1857, 1876, 1897, 1917, 1934, (1936), 1953, 1974, 1994,
       (2011), 2013, 2030, (2032), e.v.
- conjunctie tussen Zon en Mars en Pluto, elke 17 jaar,
       1855, 1872, 1889, 1904, (1906), 1921, 1938, 1955, e.v.
       (deze drievoudige conjuncties worden hieronder verder uitgewerkt)
 
Andere planeetconjuncties die nog onderzocht worden zijn:
- Zon en Mars en Neptunus
- Zon en Mars en Jupiter
- Zon en Venus met Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto
 
Al deze onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat een cyclisch tijds-
begrip een interessante visie geeft op mens en samenleving.
 
 
Jupiter conjunct Uranus
 
Van de hierboven genoemde conjuncties is de conjunctie tussen Jupiter
en Uranus op dit moment, 2011, heel actueel.
We zien de bekende beelden van mensen die opkomen voor meer vrijheid,
meer onafhankelijkheid, en zich verzetten tegen elke vorm van onder-
drukking.
 
Dit cyclisch, elke 14 jaar terugkerende patroon kunnen we duidelijk
maken door de volgende fenomenen:
 
Jupiter-Uranus    1775   Begin Amerikaanse vrijheidsoorlog
Jupiter-Uranus    1789   Franse Revolutie
    we slaan een paar jaar over
Jupiter-Uranus    1941   Februari-staking, Amsterdam, e.a.
Jupiter-Uranus    1954   Algerijnse opstand
Jupiter-Uranus    1968/1969  Praagse Lente, Mei-Revolutie in Frankrijk,
                                       Maagdenhuis-bezetting in Amsterdam
Jupiter-Uranus    1983   Solidariteit, Polen
Jupiter-Uranus    1997   Kosovo, ex-Joegosalvië
Jupiter-Uranus    2011   Tunesië, Egypte, Libië, e.v.
Jupiter-Uranus    2024
Jupiter-Uranus    2038
 
Omdat deze conjuncties nooit op zichzelf staan, altijd samen gaan met
andere planeetconstellaties, zijn al deze bewegingen naar meer vrijheid
heel verschillend van karakter.
In onderstaand schema zien we dat de Jupiter-Uranus conjuncties
worden afgewisseld door twee andere belangrijke conjuncties. We zien
ook dat op twee momenten, in 1941 en 2011, de verschillend geaarde
conjuncties elkaar ook werkelijk beïnvloeden.
Het zijn de conjuncties tussen Jupiter en Saturnus en de drievoudige
conjuncties tussen Zon, Mars en Uranus.
 
 
In 1941 was de Jupiter-Uranus conjunctie een drievoudige conjunctie
met Saturnus. Het vrijheidsstreven (Jupiter-Uranus) werd geremd, onder-
drukt (Saturnus).
 
De Februari-staking in Amsterdam, op 25 februari 1941, was een protest
tegen de razia's in de Amsterdamse Jodenbuurt. Deze staking werd met
harde hand neergeslagen door de Duitse bezetter, 9 doden, 24 zwaar-
gewonden, en meer dan 100 arrestaties.
 
Op 15 februari 1941 protesteerden 8 Groninger Studentenverenigingen
tegen de 'numerus clausus' voor Joodse studenten, met leuzen als:
"... vrijheid van studie, zonder onderscheid van ras en geloof ... "
 
In 2011 gaat de Jupiter-Uranus conjunctie samen met een Zon-Mars-
Uranus conjunctie. Dat verklaart de felheid en ook de snelheid waarmee
dir vrijheidsstreven gepaard gaat.
In Tunesië en in Egypte voltrok zich dit proces binnen enkele weken tot
een maand. In Libië loopt dat uit in een burgeroorlog, waar stammen
elkaar bevechten.
 
Met dit eerste voorbeeld is duidelijk geworden, dat kennis van het steeds
terugkerende, cyclische tijdspatroon, inzicht kan verschaffen in de loop
van de geschiedenis, dat door de mensen wordt uitgewerkt.
 
 
Zon, Mars conjunct Uranus
 
Dit onderdeel wordt op dit moment uitgewerkt.
 
 
 
 
 
 
 
Maya-kalender
 
De Mayakalender bestaat uit een aantal kringlopen, waarvan de meest
belangrijke zijn:
 
- de Heren van de Nacht (Maya) van 9 dagen
- de vier kwadranten van elk 819 dagen
- de Tzolkin van 260 dagen, bestaat uit 2 cycli van 13 en 20 dagen
- de Haab van 365 dagen
- de kalender-kringloop van 52 jaar
- de Lange Telling gebaseerd op de tun (steen) van 360 dagen
- kringloop van de Maan
- kringloop van de planeten, in het bijzonder van Venus
 
De drie belangrijkste zijn:
 
- de Lange Telling, voor historische doeleinden
- de Haab, als burgerlijke kalender
- de Tzolkin, als religieuze kalender
 
Deze drie kalenders telden de dagen als een serie op elkaar volgend.
 
2012
 
wordt nog uitgewerkt
 
De Lange Telling
 
wordt nog uitgewerkt
 
Haab
 
wordt nog uitgewerkt
 
Tzolkin-kalender
 
wordt nog uitgewerkt
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl