astropeople.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 
 
 
 
 
          ..................... deze site is nog in ontwikkeling ..........................

Omdat deze site geen zoekmogelijkheid heeft, heb ik hieronder een alfabetische zoekregister gezet, met een link:

A: 
B: Alice Bailey, 
C:
D:
E: 
F:
G: Theo van Gogh (filmmaker), Vincent van Gogh, Jeffrey Wolf Green,
H:
I: 
J: Prins Johan Friso, Carl Gustav Jung
K: Antonie Kamerling, Kandinsky, Silvia Kristel, 
L:
N:
 
 
 
        
 
 
 
Een fenomenologisch onderzoek naar het verband tussen de mens en zijn kosmos
 
Het was in februari 2010 dat we een tentoonstelling bezochten van het werk van de schilder Edgar Fernhout, de zoon van Charlie Toorop. De expositie toonde een overzicht van het realistische werk tot aan zijn laatste volledig abstrakte schilderijen. Het omslagpunt lag in de jaren rond 1957.
Bekend als we reeds waren met de verbanden tussen mens en kosmos, was de eerste gedachte, dat we hier opnieuw een voorbeeld zagen van een aspekt met Saturnus. Eenmaal thuis werd de ephemeride erbij gehaald, en wat schetste onze verbazing, rond 1957 had Fernhout inderdaad een Zon conjunct Saturnus in zijn prenatale ontwikkeling.
 
Het bezoek aan deze tentoonstelling was mede aanleiding om onze onderzoeksresultaten te gaan uitschrijven. Het onderzoek is fenomenologisch opgezet. Er wordt steeds naar overeenkomsten gekeken tussen enerzijds de 'vormkrachten' (= planeetaspekten) en anderzijds de feitelijke gebeurtenissen in de levens van heel verschillende mensen. Beeldende kunstuitingen zijn daarin misschien wel het meest objectief: een vorm is hoekig en niet rond, een kleur is blauw en niet rood, zo letterlijk kun je het zien.
 
Begin van het onderzoek
 
Het was in 1981/1982 dat we in het kunstonderwijs voor het eerst een samenhang opmerkten tussen het beeldend werk van leerlingen en de 'vormkrachten', welke in verband konden worden gebracht met planeetaspekten.
Deze planeetaspekten vonden plaats in de geboortehoroskoop, in de progressies én in de prenatale ontwikkeling.
Deze ontdekking hebben we toen verder onderzocht in het werk van professionele kunstenaars, als Picasso, Mondriaan, Kandinsky, Van Gogh, en vele anderen, met overeenkomstige resultaten.
Onze bevindingen werden ondersteund door uitspraken van kunstenaars, als Leonardo da Vinci, e.a. maar ook door filosofen, wetenschappers, geesteswetenschappers, astro-wetenschappers, astrologen, paragnosten, psycho-analytici, kunsthistorici, egyptologen, e.a.
Gaandeweg het onderzoek zijn we ook gaan kijken naar andere mensen, andere beroepsgroepen, als politici, schrijvers, musici, componisten, e.a.
 
 
 
Het onderzoek 
 
In het onderzoek hebben we gekeken naar de 'vormkrachten' in de vorm van de planeetaspekten:
 
 - op het moment van de konceptie,
 - tijdens de prenatale ontwikkeling,
 - op het moment van de geboorte,
 - in de progressies, volgend op de geboorte,
 - en in de transits, in de aktuele standen van de planeten.
 
 
 
Eerste resultaten
 
Naast de betekenis van de vormkrachten/planeten in de geboortehoroskoop en de progressies, is in het onderzoek gebleken dat de opeenvolging van planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling opnieuw zichtbaar naar buiten treden in opeenvolgende periodes in de levensloop van een mens.
 
De "vormkrachten" van het "astrum in corpore" (zie Paracelsus), die het lichaam tijdens de prenatale ontwikkeling hebben opgebouwd, treden weer naar buiten in het daaropvolgende leven, en worden zichtbaar als een mens zelf scheppend bezig gaat. In de beeldende kunst komen deze vormkrachten tot uitdrukking in vormen en kleuren, in stijlen en materialen, en in het leven van alledag in kansen en mogelijkheden.
 
 
De verschillende onderwerpen in het onderzoek
 
In het lopende onderzoek hebben we gekeken naar mensen uit de wereld van de Kunst, de Literatuur, Muziek, Film, Politiek, Geschiedenis, en naar allerlei bijzondere, kleurrijke figuren in het leven om ons heen.
Deze bonte verzameling mensen zal vanaf nu verder worden uitgewerkt. Het materiaal ligt er, het kost alleen tijd om dat weer te geven.
 
De eerste uitgewerkte voorbeelden zijn:
 
            - Kunst: Picasso, Mondriaan, Kandinsky, e.a.
            - Literatuur: Beat Generation, Allen Ginsberg   
            - Muziek: Debussy   
            - Film: Theo van Gogh, Antonie Kamerling   
            - Politiek: Jupiter-Pluto cyclus    
            - Politiek: Mandela, Wilders          
            - Geschiedenis: Jupiter-Uranus cyclus, 2011-Tunesië, Egypte, Libië
            - Levensloop: Dalai Lama, Anne Frank
 
De voorbeelden uit de Kunst hebben we uitgebreid beschreven op 'astroarts.punt.nl' 
 
            - Picasso     
            - Mondriaan  
            - Kandinsky
            - Van Gogh  
            - Seurat         
            - Matisse       
            - Malewitch 
            - Chagall       
            - Duchamp 
            - Man Ray     
            - Willink   
            - Basquiat  
 
            - stromingen:
            - Kubisme    
            - Symbolisme 
            - Abstractie
 
 
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl